Kurs Trenera Wewnętrznego

Kim jest Trener Wewnętrzny

Rolą Trenera wewnętrznego w firmie jest kompleksowe opracowanie i wdrażanie szkoleń oraz ewaluacja całego procesu szkoleniowego: ocena stanu wiedzy oraz umiejętności przed i po szkoleniu, a także projektowanie dalszych działań mających na celu wsparcie pracowników w ich rozwoju.

Dodatkową ważną rolę, jaką Trener pełni w organizacji to bycie istotnym łącznikiem pomiędzy pracownikami, a kadrą zarządzającą. Trener odpowiada za poziom jakościowy szkoleń, kierunek rozwojowy szkoleń oraz jednocześnie musi uwzględniać ich spójność z realizowaną strategią przedsiębiorstwa. Trener wewnętrzny to zaszczytne miejsce w organizacji. Kompetentny Trener powinien mieć silną pozycję w firmie, ze względu na swoje uczestnictwo w wielu płaszczyznach życia organizacji i często bardzo silny wpływ na jej rozwój.

Kiedy Twoja organizacja powinna rozważyć zatrudnienie i wykształcenie Trenera wewnętrznego

Jeżeli twoja firma:

 • zatrudnia więcej jak 40 handlowców lub/i pracowników obsługi klienta
 • wymaga utrzymywania kompetencji na wysokim poziomie
 • wymaga standaryzacji kompetencji

Problemy z jakimi mamy do czynienia przy pracy z trenerami wewnętrznymi

Czy dotyczą też Twojej organizacji ?

 • Często rekrutowani z wewnątrz organizacji – mają absolutny talent i chęci do tej pracy, natomiast brakuje sprawdzonych i efektywnych narzędzi. W związku z tym dochodzą do swoich kompetencji w dłuższym czasie. Przez co ich rola nie przynosi tak szybko oczekiwanych skutków
 • Trenerzy wywodzący się z wewnątrz organizacji mają niejako „mniejszy autorytet” zgodnie z zasadą: „nikt nie jest prorokiem we własnym kraju”
 • Często szkolenia wewnętrzne nie są systemowo powiązane z celami firmy, systemami ocen, kluczowymi procesami i procedurami
 • Brakuje jednolitych standardów działania trenerów i wdrożenia ich w poszczególne działy
 • Standardowe regułki obsługi klienta, recytowane skrypty – nie sprawdzają się – czyli problemem jest jak połączyć standardy z ludzkim podejściem do klienta, żeby nie czuł się jak kolejny numer do obdzwonienia, czy klient do „odhaczenia”.

Nasze rozwiązania

Kurs Trenera Wewnętrznego.

8 sesji po 3 dni / po 8 godzin dydaktycznych. 192 godziny praktycznych warsztatów. Egzamin certyfikujący.

Program może ulec zmodyfikowaniu pod kątem konkretnych potrzeb danej organizacji.

Numer sesjiTytuł sesjiZawartość merytoryczna
 Sesja Nr. 1Rola trenera wewnętrznego w organizacji.Jak budować autorytet wśród swoich.
 1. Specyficzna rola trenera wewnętrznego – jak pokonać – nikt nie jest prorokiem we własnym kraju
 2. Standaryzacja szkoleń- zalety i wady
 3. Czym jest autorytet i wiarygodność i jak go możesz zbudować:
 • Merytoryczne przygotowanie
 • Twoja historia , jako element budowania wiarygodności i autorytetu.
 1. Sposoby budowania wiarygodności:
 • Bądź prawdziwy i spójny
 • Bądź głęboko przekonany do tego co robisz, kim jesteś
 1. Jak przygotować się do zajęć:
 • Postaw sobie cele zajęć, czyli „z czym mają wyjść uczestnicy po Twoim szkoleniu? „
 • Przygotuj salę – ustawienie sali – wpływ na przebieg i charakter zajęć

6. Jak się przywitasz, co zrobisz i co powiesz w pierwszych 10 minutach szkolenia

 Sesja Nr. 2Proces grupowy w szkoleniach wewnętrznych
 1. Czym jest proces grupowy i jak wpływ na efektywność pracy szkoleniowej
 2. Szczególne różnice procesu grupowego w szkoleniach wewnętrznych
 3. Fazy procesu grupowego i ich wpływ na dynamikę szkolenia.

4. Jakie zachowania, myśli, uczucia, towarzyszą każdej z faz ? Co robić i czego nie robić jako trener w każdej z faz

 • Faza formowania grupy ( szczególne cechy formowania w grupach wewnątrz organizacji)
 • Faza oporu
 • Faza kryzysu ( konfliktu)
 • Faza normowania
 • Faza działania

5. Jak rozpoczynać zajęcia.

 • Ramy, cele, zasady
 • Kiedy i jak stosować ice breakery, kiedy są zbędne ice breakery

6. Kluczowe błędy trenerów poszczególnych fazach procesu grupowego

7. Kiedy „nie niańczyć’ procesu grupowego

 Sesja Nr. 3Badanie i analiza potrzeb rozwojowych w organizacji.

Szkolenia w sali.

 1. W jaki sposób szkolenia wpisują się w politykę i strategię firmy – czyli właściwe miejsce szkoleń.
 2. Najczęstsze błędy firmy w ” osadzeniu’ szkoleń w organizacji.
 3. Badania potrzeb rozwojowych firmy
 • Assesment center. Development center
 • Wywiady i ankiety – jak konstruować, jak zadawać efektywne pytania ankietowe?
 • Badanie 360
 • Badania klienckie – Tajemniczy Klient.
 1. Inne źródła informacji.
 • Opisy stanowisk
 • Systemy motywacyjne
 • Systemy ocen
 • Procedury firmowe.
 1. Ocena efektywności szkoleń.
 • Metoda Kirckpatricka.
 1. Do czego naprawdę służą ankiety po szkoleniowe?
 2. Organizacja ucząca się- czyli jak wspierać rozwój poza sala szkoleniową
 • E learning- zalety, wady, cele
 • Dobre praktyki
 • Budowanie kultury otwartości, dzielenia się wiedza.
 Sesja Nr. 4Narzędzia prowadzenia warsztatów, szkoleń – cz.1
 1. Co jest ważne w procesie uczenia się osób dorosłych.
 • Cykl Kolba
 • Doświadczenie i praktyka jako sprzymierzeńcy i wrogowie uczenia się nowych rzeczy u ludzi dorosłych
 • Opór przed zmianą i nowymi umiejętnościami – jak zapobiegać i zniwelować opór.
 1. Bez celu, bez sensu- jak stawiać cele w każdym działaniu szkoleniowym.
 • Zasady wyznaczania celów – cel jawne, cele fasadowe, cle merytoryczne
 • Jak udzielać informacji zwrotnej .
 1. Gry szkoleniowe:
 • Po co są gry szkoleniowe? Czemu służą?
 • Jak podsumowywać gry szkoleniowe?
 • Co dalej po grach szkoleniowych?
 • Kluczowe błędy popełnianie podczas prowadzenia gier szkoleniowych
 • Kiedy NIE stosować gier szkoleniowych.
 1. Metaplan:
 • Cele metaplanu
 • Jak prowadzić metaplan
 • Jak podsumowywać metaplan.
 1. Ćwiczenia w grupach i parach.
 • Kluczowe zasady prowadzenia ćwiczeń
 • Jak opracować efektywne ćwiczenia w parach
 • Jak podsumowywać ćwiczenia.
 Sesja Nr. 5Narzędzia prowadzenia szkoleń – cz.2.
 1. Scenki:
 • Jak opracować scenki
 • Jak omawiać scenki
 • Trudne sytuacje podczas scenek – ujawnienie braku kompetencji – jak sobie z tym radzić jako trener.
 1. Dyskusje i burze mózgów:
 • Metody kreatywne
 • Kapelusze de Bono – do czego naprawdę służą i jak z nimi pracować
 • Metody podejmowania decyzji.
 1. Studium przypadku.
 2. Prowokacja i metody prowokatywne – mocne i skuteczne.
 3. Bajki, historie, metafory.
 4. Rekwizyty
 5. Wykorzystanie fragmentów filmów.
 Sesja Nr. 6Jak prowadzić szkolenia on the job.

Jak oceniać efektywność szkoleń on the job.

Prowadzenie sesji e- learnigowych, webinarów, sesji on-line.

 1. czym są szkolenia on- th job.
 2. Jak efektywnie powiązać szkolenia on the job ze szkoleniami w sali.
 3. jak zaplanować szkolenie on the job z poszczególnymi pracownikami.
 4. Arkusz kompetencji, arkusz rozwoju.
 5. prowadzenie sesji on the job- kluczowe zasady.
 • Wyznaczanie celów sesji
 • Metody prowadzenia sesji – coachingowo, mentoringowo, dyrektywnie, konsultacyjnie
 • Kiedy i jak stosować odpowiednie metody.
 1. Trudne sytuacje podczas szkoleń on – the job:
 • Bunt uczestnika
 • Cichy opór
 • Jawna negacja.
 1. Sesje on line.
 Sesja Nr. 7Trudne sytuacje w pracy z grupą.

Trudne sytuacje w pracy on the job.

Trudni uczestnicy.

 1. Skąd się biorą trudni uczestnicy i trudne grupy?
 • Co to znaczy trudny uczestnik ?
 • Rodzaje tzw. Trudnych uczestników i jak sobie z nimi radzić
 • Sposoby radzenia sobie z tzw. trudnymi uczestnikami.
 1. Opór w grupie- skąd się bierze i jak sobie z nim poradzić.
 • Jak rozpoznasz opór w grupie ?
 • Kluczowe metody radzenia sobie z oporem w grupie
 • Opór to reakcja na wcześniejsze wydarzenia i sytuacje a nie na Ciebie trenerze.
 1. Trudne sytuacje na szkoleniu.
 • Skąd się biorą tzw. Trudne sytuacje podczas szkoleń
 • Jak przeramować problemy w rozwiązania
 • Jak neutralizować trudne sytuacje

Ostatnia, ósma sesja poświęcona jest powtórzeniu wszystkich aspektów sesji 1-7 i przygotowaniu do egzaminów. Każdy uczestnik, który zda pomyślnie egzamin, otrzymuje Certyfikat Trenera Wewnętrznego.

Zadzwoń, napisz, zapytaj.

Zapraszamy