Budowanie Potencjału Zespołu

Główne cele:

 • Zapoznanie uczestników z metodami i technikami podnoszenia skuteczności pracy    zespołów
 • Rozwijanie umiejętności budowania i kierowania zespołem.
 • Identyfikacja własnych predyspozycji w kierowaniu zespołem.
 • Diagnozowanie potencjału zespołów
Trener
Joanna Grabska
Data szkolenia
Zapytaj o termin
Godziny szkolenia
9.00 - 16.00
Miejsce szkolenia
Gdańsk
Dla kogo
 • Prezesi
 • Dyrektorzy
 • Menedżerowie
 • Szefowie
 • Właściciele
Co otrzymasz po szkoleniu
 • 2 godziny indywidualnych konsultacji telefonicznych z Trenerem prowadzącym
 • Certyfikat
Zakres szkolenia

1. Grupy czy zespoły

 • Czym jest grupa, czym jest zespół- kluczowe różnice
 • Rola poszczególnych osób w budowaniu efektywnego zespołu.
 • Cechy efektywnego zespołu.
 • Struktury zespołu.
 • Mapy zespołu- potencjał poszczególnych członków zespołu.
 • Budowanie sukcesji .
 • „Pułapki” pracy zespołowej.

2. Funkcjonowanie zespołów

 • Co warunkuje sprawne  funkcjonowania zespołów .
 • Zasady sprawnego funkcjonowania zespołów.
 • Czynniki ułatwiające i utrudniające  pracę zespołów.
 • Działania podnoszące skuteczność zespołów.

3.  Budowanie zespołu

 • Rola i zadania lidera zespołu.
 • Etapy tworzenia rozwoju zespołu.
 • Identyfikacja i przydzielanie ról członkom zespołu.
 • Typy zachowań w zespole.
 • Zespołowe podejmowanie decyzji.
 • Komunikacja w zespole.

4. Konflikt – szansa czy zagrożenie dla zespołu

 • Podejście do konfliktu.
 • Metody rozwiązania konfliktów w zespole.
 • Rola emocji w konflikcie.
 • Argumentacja w konflikcie.

5. Odpowiedzialność za wynik i motywowanie

 • Cel indywidualny a cel zespołowy
 • Jak stawiać cele zespołowi , versus jak stawiać cele pojedynczym osobom.
 • Motywacja pozytywna i negatywna – metody, rezultaty, wady.
 • Jak dobierać narzędzia rozwojowe mając na uwadze cele zespołowe i indywidualne osoby.
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Czynniki motywujące i de motywujące zespół .
 • Warunki efektywnej współpracy.
 • Bariery efektywnej współpracy.
 • Relacje między członkami zespołu.
 • Motywowanie do efektywnej pracy grupowej.

6. Grupowe podejmowanie decyzji

 • Zjawiska charakteryzujące decyzje grupowe (przesunięcie ryzyka, odpowiedzialność, syndrom grupowego myślenia)
 • Zagrożenia grupowego podejmowania decyzji.
 • Organizacja grupowego podejmowania decyzji.
 • Samoocena pracy grupy.
Metody pracy przy szkoleniu
 • Ćwiczenia integracyjne- odnoszące się do zjawisk współpracy w zespołach
 • Zadania grupowe
 • Dyskusja moderowana
Cena
1.590 zł Brutto