Komunikacja z pacjentem

Główne cele:

Doskonalenie Kompetencje zawodowe personelu medycznego w obszarze profesjonalnej obsługi pacjenta zgodnie z uwzględnieniem Karty Praw Pacjenta:

 • 11 zasad skutecznego motywowania pacjentów
 • Standardy procesu obsługi pacjenta/klienta
 • Sposoby postępowania w sytuacjach trudnych
 • Umiejętność oferowania usług medycznych pod potrzeby pacjenta/klienta
 • Standardy postępowania personel medyczny-pacjent jako warunek skutecznego leczenia
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego
 • Jak rozwiać wątpliwości pacjenta/klienta czyli sekret radzenia sobie z zastrzeżeniami
 • Sytuacje trudne i konfliktowe w rozmowie telefonicznej
 • Stres a obsługa pacjenta/klienta
Trener
Tomasz Wypych
Data szkolenia
Zapytaj o dostepny termin
Godziny szkolenia
9.00 - 16.00
Miejsce szkolenia
Gdańsk
Dla kogo

Wszystkie stanowiska pracy związane bezpośrednio z obsługą pacjenta: pielęgniarka, położna, lekarz, fizjoterapeuta, technik (radiolog, rehabilitacji), magister farmacji, rejestratorka medyczna itd.

Co otrzymasz po szkoleniu
 1. Certyfikat
 2. Uczestnicy po szkoleniu będą wiedzieć:
 • Jaki jest standard obsługi pacjenta
 • Jaki jest standard rozmowy telefonicznej
 • Jakie są zasady pisania wiadomości mailowych
 • Jakie są prawne aspekty ochrony danych osobowych
 • 11 zasad skutecznego motywowania pacjentów
 • Co to jest Adherence, Compliance, Persistance
 • Ile pieniędzy co roku traci budżet państwa i placówki z powodu nie przestrzegania zaleceń lekarskich
 • Jaka jest profilaktyka wypalenia zawodowego

 

Zakres szkolenia

1. KOMUNIKACJA, JAKO SZTUKA POROZUMIEWANIA SIĘ I ZARZĄDZANIA EMOCJAMI W RELACJACH JA – PACJENT.

 • Efektywna komunikacja w relacjach Efektywna komunikacja w relacjach pacjent – pracownik systemu ochrony zdrowia.
 • Aktywne słuchanie i obserwacja zachowań niewerbalnych, czyli o roli odbiorcy
 • Rozpoznawanie języka ciała, czyli jak rozpoznać nieufność, gniew, nerwowość, znudzenie
 • Słuchanie i obserwowanie, czyli jak uczulić się na ton głosu, okazywać zrozumienie dla uczuć, utrzymywać kontakt wzrokowy, etc.
 • Zadawanie pytań, czyli jak pytać jasno i konkretnie, uzyskiwać dodatkowe informacje, rozważać każde pytanie nim udzielimy odpowiedzi.
 • Zadawania pytań otwartych i zamkniętych i okazywanie zrozumienia
 • Postawa, kontakt wzrokowy
 • Parafrazy

2. 11 ZASAD SKUTECZNEGO MOTYWOWANIA PACJENTA

 • Co to jest motywacja?
 • Teorie i definicje motywacji.
 • 11-zasad skutecznego motywowania – teoria
 • Co motywuje pacjentów do leczenia?
 • Jak wygląda proces decyzyjny każdego człowieka?
 • Ćwiczenie „od tej strony cię nie znałem” – umiejętność przełamywania barier
 • Umiejętność rozpoznawania rzeczywistych potrzeb i zaspokajanie ich
 • Sztuka etycznej perswazji
 • Jak nie poddać się manipulacji?

3. UMIEJĘTNOŚĆ PREZENTOWANIA INFORMACJI, JAKO METODA MOTYWOWANIA PACJENTÓW, RODZINY I…. SAMYCH SIEBIE

 • Skupienia uwagi poprzez gestykulację dopasowaną do słów, używanie zrozumiałych terminów i odpowiednie tempo mówienia.
 • Logiki wypowiedzi, dzięki jasnej strukturze i podsumowaniom
 • Zwiększenia akceptacji wysuwanych propozycji poprzez dopasowanie wypowiedzi do poziomu słuchaczy, wypunktowanie korzyści i zaangażowanie
 • Moje preferencje i zdolności w relacjach i komunikacji z innym człowiekiem w sytuacjach zawodwych i prywatnych
 • Osądzanie (krytyka, obrażanie, oskarżanie)
 • Pozycja dominacji (np. grożenie, rozkazywanie, moralizowanie)
 • Uciekanie od cudzych problemów
 • Blokady językowe („zabójcze frazesy”)

4. INFORMACJE ZWROTNE ORAZ SZTUKA ZAPOBIEGANIA I ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

 • Zasady informacji zwrotnej.
 • Skuteczne posługiwanie się informacja zwrotną.
 • Znaczenie informacji zwrotnej w relacjach rehabilitant – pacjent/rodzina.
 • Jak sobie radzę i unikam, a jak powinienem sobie radzić i unikać konfliktów i nieporozumień w komunikacji
 • Style komunikacyjne w relacji ja – pacjent, ja – rodzina pacjenta
 • Styl skupiony na zadaniach a styl skupiony na relacjach- wady i zalety w relacjach
 • Rozpoznawanie stylu naszego rozmówcy.
 • Rozpoznawanie potrzeb rozmówcy, jak do niego dotrzeć?
 • Poznanie silnych stron i ograniczeń wynikających z różnych stylów komunikowania się ludzi.
 • Jaką rolę pełnię w zespole, jak się komunikuję,  a  jak rzeczywiście jestem postrzegany

5. SPOSOBY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH Z PACJENTAMI/KLIENTAMI

 • Typologia pacjenta
 • Metaprogramy:
 • Autorytet wewnętrzny lub zewnętrzny
 • Zgodny lub negujący
 • Systematyczny lub chaotyczny
 • Osobisty lub rzeczowy
 • Nastawiony na cele lub problemy
 • Praktyczne sposoby rozpoznawania poszczególnych typów osobowiści.
 • Praktyczne sposoby obsługiwania danego pacjenta
 • Cztery typy zachowań:
 • Asertywne, agresywne, bierne (uległe ), manipulacyjne. Jak się objawiają? Po czym je poznać? Jakie są skutki każdego zachowania (w zależności czy reprezentuje je pacjnet czy personel medyczny)
 • Co to jest asertywność?
 • Co nam daje asertywność?
 • Czterostopniowy asertywny schemat obrony własnych granic.
 • Asertywna odmowa czyli zasada zdartej płyty.
 • Praktyczne ćwiczenia postaw asertywnych wobec trudnych czy roszczeniowych pacjentów

6. STANDARDY POSTĘPOWANIA PERSONEL MEDYCZNY-PACJENT JAKO WARUNEK SKUTECZNEGO LECZENIA

 • Jak radzić sobie z odmową;
 • Pokonywanie zastrzeżeń – schemat;
 • Rodzaje zastrzeżeń: Zastrzeżenia jawne (rzeczywiste i zastępcze) oraz ukryte;
 • Nieporozumienie-Obojętność-Sceptycyzm
  Technika radzenia sobie z zastrzeżeniami w 3 krokach
 • Ćwiczenia radzenia sobie z obiekcjami u pacjenta
 • Różne zachowania pacjentów
 • krytyka na tle konkurencji
 • zgłaszanie żądań
 • przepytywanie przez pacjenta
 • „nie jestem zainteresowany…”
 • „interesuje mnie wyłącznie…”
 • „niech Pani mówi ja tylko słucham”
 • klient nie daje uwagi
 • Różne techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych:
 • Docenienie znawstwa
 • Poszukiwanie krytyki
 • Technika zdartej płyty
 • Zapytanie o powód niechęci
 • Rola intencji w zadawaniu pytań
 • Przyznanie się do kłopotu
 • Zainteresowanie światem pacjenta

7. DOSKONALENIE PROCESU OBSŁUGI PACJENTA

 • Standardy procesu obsługi 
 • Karta praw pacjenta  
 • Ćwiczenia dotyczące powyższych zagadnień  
 • Co gwarantuje sukces w relacji personel medyczny pacjent czyli o podstawowych kompetencjach w tym zawodzie 
 • Niezbędnik pracownika służby zdrowia czyli zbiór zasad postępowania na tym stanowisku 
 • Co zapewnia sukces w relacji personel medyczny-pacjent? 
 • Co buduje zaufanie i autorytet lekarza, pielęgniarki czy farmaceuty?  
 • Odsetek osób chorych przewlekle, którym zdarzyło się nie wykupić recepty ze względu na cenę leku  
 • Jak skutecznie komunikować zalecenia terapeutyczne, aby pacjenci stosowali się do zaleceń  
 • Zasady budowania współpracy długoterminowej w leczeniu pacjentów  
 • Współodpowiedzialność ”białego” personelu za efektywność ordynowanej terapii  
 • Możliwości wpływu lekarza/pielęgniarki na poprawę adherence  
 • Praktyczne ćwiczenia powyższych tematów
Metody pracy przy szkoleniu

Szkolenia będą odbywać się w formie warsztatowej. Większość czasu przeznaczono na ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności. Szkolenie koncentrować się będzie na praktycznych aspektach w obsłudze pacjenta. Warsztat składać się będzie z ćwiczeń indywidualnych,  ćwiczeń w parach bądź trójkach oraz  scenek relacji persponel medyczny – pacjent/rodzina pacjenta. Krótkie części teoretyczne będą prowadzone w formie aktywnego wykładu z wykorzystaniem prezentacji oraz dyskusji moderowanej. Podczas treningu będą wykorzystywane pomoce wizualne: prezentacja PawerPoint, flipchart, filmy, gry symulacyjne.

Cena
1.350 zł Brutto