Skuteczny PR

Główne cele:

 • Celem szkolenia jest przekazania najważniejszych kwestii dotyczących działań public relations w aspekcie komunikacji w organizacji, zwrócenie uwagi uczestników na znaczenie budowania wizerunku organizacji (i samych siebie), jako wizytówki wizualnej firmy
 • Szkolenie podczas którego, przedstawimy komunikacje wewnątrz organizacji jako skuteczne narzędzie zarządzania oraz zapoznamy uczestników szkolenia z technikami wewnętrznego PR.
 • Uczestnicy szkolenia opanują umiejętności wykorzystania wewnętrznego i zewnętrznego PR w budowaniu kultury organizacji i przeciwdziałaniu kryzysom wewnętrznym
 • Poznanie nowoczesnych narzędzi efektywnej konstruowania i zarządzania informacją wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • Uzupełnię wiedzy i udoskonalenie umiejętności z zakresu zastosowania narzędzi PR służących budowaniu profesjonalnego wizerunku organizacji, a także kształtowaniu przychylnego nastawienia opinii publicznej do działań podejmowanych przez organizacji. Ponadto pozyskana wiedza umożliwi właściwą ocenę jakości informacji prasowej i użyteczności materiałów informacyjno-promocyjnych
Trener
Tomasz Wypych
Data szkolenia
Zapytaj o termin
Godziny szkolenia
9.00 - 16.00
Miejsce szkolenia
Gdańsk
Dla kogo
 • pracownicy działów PR 
 • pracownicy działów ds. kontaktów z mediami jednostek samorządów terytorialnych  
 • pracownicy działów marketingu 
 • Dyrektorzy Zarządzający 
 • Prezesi 
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą
Co otrzymasz po szkoleniu
 • 2 godziny indywidualnych konsultacji telefonicznych z Trenerem prowadzącym
 • Certyfikat
Zakres szkolenia

1. KOMUNIKACJA Z MEDIAMI W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Przygotowanie do podjęcia skutecznej komunikacji w sytuacji kryzysowej

 • Zapoznanie z zasadami postępowanie w kryzysie i technikami wychodzenia z kryzysu
 • Nabycie umiejętności związanych ze skuteczną współpracą z mediami
 • Poznanie konkretnych narzędzie do praktycznego wykorzystania

2. EFEKTYWNE PUBLIC RELATIONS

 • Zrozumienie przez uczestników wagi promocji i marketingu w funkcjonowaniu firmy, organizacji, urzędu
 • Uporządkowanie wiedzy na temat podstawowych obszarów promocji - m.in. współpracy z mediami, wykorzystania internetu a także komunikacji w sytuacji kryzysowej
 • Ćwiczenie praktycznych umiejętności wykorzystania prezentowanych technik i narzędzi wykorzystywanych w działaniach promocyjnych
 • Wyrobienie nawyku pracy zespołowe i współprac pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi

3. PISANIE I REDAGOWANIE TEKSTÓW DLA MEDIÓW I NA POTRZEBY WŁASNE

 • Podniesienie umiejętności pisania atrakcyjnych tekstów przeznaczonych dla mediów oraz do wykorzystania we własnych publikacjach
 • Ćwiczenie praktycznych umiejętności związanych z pisaniem lub redagowaniem tekstów
 • Uporządkowanie zasad redagowania oraz przypomnienie zasad poprawności językowej
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów
 • Zwrócenie uwagi na różnice wynikające z przeznaczenia tekstu - np. notatki służbowej, raportu, tekstu na stronę internetową, tekstu do biuletynu wewnętrznego itd.
 • Zapoznanie uczestników z technikami pozwalającymi podnieść atrakcyjność przygotowywanych tekstów

4. TRENING MEDIALNY, KONTAKTY Z MEDIAMI

 • Wyszkolenie umiejętności koniecznych do sprawnej komunikacji z mediami
 • Ćwiczenie praktycznych umiejętności wypowiadania się dla mediów
 • Narzędzia przydatne przy przygotowywaniu wypowiedzi pisemnych, rozmów z dziennikarzami i/lub wystąpień przed kamerą.
 • Opanowywanie napięcia, stresu i tremy

5. WYSTĄPIENIA PUBLICZNE - TRENING MEDIALNY

 • Szkolenie sztuki prezentacji i występów publicznych
 • Ćwiczenie praktycznych umiejętności prezentacyjnych
 • Opanowywanie tremy
 • Poznanie wybranych technik argumentacji i wywierania wpływu
Metody pracy przy szkoleniu
 • Maksymalnie praktyczny wymiar szkolenia
 • Warsztatowa forma: zadania, ćwiczenia, angażowanie uczestników
 • Każdy etap koncentruje się na szlifowaniu innych umiejętności
 • Maksymalnie praktyczny wymiar szkolenia - warsztatowa forma, angażowanie uczestników, realna praca z tekstami itd.
 • W trakcie ćwiczeń korzystamy z sytuacji realnych, dopasowanych do specyfiki miejsca pracy uczestników
 • Maksymalnie praktyczny wymiar szkolenia - warsztatowa forma, angażowanie uczestników, symulacja rozmów z dziennikarzami - rejestracja video i analiza
 • W trakcie ćwiczeń korzystamy z sytuacji realnych, dopasowanych do specyfiki firm uczestników
 • Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje indywidualny komentarz/ocenę/porady
 • Każda część koncentruje się na szlifowaniu innych umiejętności: klarowności, atrakcyjności, perswazyjności
 • Szkolenie uwzględnia: techniki perswazyjne i elementy mowy ciała
Cena
1.590 zł Brutto