Zarządzanie zespołem – skuteczne motywowanie pracowników

6 najważniejszych słów: „Z przykrością przyznaję, że popełniłem błąd.”

5 najważniejszych słów: „Jestem z ciebie bardzo dumny.”

4 najważniejsze słowa: „Jaka jest twoja opinia.”

3 najważniejsze słowa: „Bardzo cię proszę.”

2 najważniejsze słowa: „Dziękuję ci.”

1 najważniejsze słowo: „My.”

I ostatnie, najmniej ważne słowo: „Ja.”

Trener
Joanna Grabska
Data szkolenia
Zapytaj o termin
Godziny szkolenia
9.00 - 16.00
Miejsce szkolenia
Gdańsk
Dla kogo
 • Menedżerów
 • Szefów
 • Prezesów
 • KAM
 • Pracowników Działów Handlowych
 • Osób prowadzących działalność gospodarczą
Co otrzymasz po szkoleniu
 • 2 godziny indywidualnych konsultacji telefonicznych z Trenerem prowadzącym
 • Certyfikat
Zakres szkolenia

1. Składniki komunikacji szefowskiej- jesteś zawsze na scenie   

 • Jak mówić aby inni zrozumieli - odpowiedzialność nadawcy komunikatu  
 • Jak zrozumieć innych - odpowiedzialność odbiorcy komunikatu  
 • Błędy w komunikacji z podwładnymi i ich skutki.

2. Mechanizmy motywacyjne dorosłych: 

 • Rodzaje czynników kierujących motywacją dorosłych  
 • Negatywne i pozytywne konsekwencje używania każdego z czynników 
 • Co zrobić, aby optymalnie wykorzystać indywidualną motywację podwładnych do realizacji zadań i identyfikacji z firmą
 • Motywująca i demotywująca rola Szefa 
 • Określenie kluczowych elementów determinujące moją motywację do pracy 
 • Określenie elementów do rozwoju w obszarze motywowania pracowników 
 • Expose szefa

3. Planowanie celów w oparciu o strategię firmy

 • Wyznaczanie zadań i delegowanie w sposób zwiększający efektywność i motywacje podwładnych  
 • Charakterystyka motywujących zadań  
 • Zarządzanie sytuacyjne - kiedy i jak dostosować sposób zarządzania do dojrzałości zespołu, aby podwładni czuli się bardziej samodzielni i odpowiedzialni za powierzone im zadania  
 • Cechy dobrze sformułowanego celu   
 • Schemat efektywnego delegowania zadań  
 • Jak delegować zadania, które mogą się spotkać z oporem podwładnego.

4. Pozafinansowe sposoby motywowania możliwe do zastosowania w danym zespole 

 • Pochwała - jej rola, kiedy i jak chwalić, aby budować swój autorytet i zwiększać motywację  
 • Nagana - rola w rozwoju podwładnych, jak ganić w sposób motywujący i skuteczny  Inne pozafinansowe sposoby motywowania możliwe do zastosowania.

 

Metody pracy przy szkoleniu
 • Praca w grupach
 • Case study
 • Moderacja
 • Gry szkoleniowe
 • Testy i kwestionariusz
Cena
1.350 zł Brutto