Coaching on the job

Coaching on the job, czyli jak wdrażać dobre praktyki

Założeniem tej metody pracy jest prowadzenie działań szkoleniowych w trakcie pracy przy realizacji projektu dla klienta. Opiera się ona w danym momencie wyłącznie na działaniach i umiejętnościach koniecznych do wykonania danego zadania. Niewątpliwą zaletą tej metody jest fakt, że może być używana codziennie, bez dodatkowych nakładów czasowych oraz co ważne, finansowych, a dodatkowo może być używana przez każdego pracownika, bez względu na jego doświadczenie oraz stanowisko w organizacji. Wszystkie powyższe cechy sprawiają, że jest to bardzo efektywna metoda rozwoju kompetencji właściwie na każdym poziomie organizacji.

Coaching on the job wymaga zaangażowania trenera – coacha, ponieważ tylko poprzez ścisłą współpracę na linii pracownik – trener można osiągnąć niemalże natychmiastowy efekt. Innymi słowy potrzebna jest osoba przygotowana odpowiednio do obserwacji i korekty działań pracownika.

12 cech dobrego Coacha on the job

 1. Umiejętność dobrego słuchania
 2. Umiejętność obserwacji
 3. Głęboka wiedza poparta doświadczeniem
 4. Umiejętność radzenia sobie z oporami i zastrzeżeniami
 5. Odporność na stres
 6. Charyzma
 7. Umiejętność wyciągania wniosków
 8. Wewnętrzna motywacja
 9. Umiejętność myślenia systemowego
 10. Otwartość i empatia
 11. Umiejętność udzielania informacji zwrotnej
 12. Umiejętność ustalania priorytetów i porządkowania informacji

 

Stosowanie metody coaching on the job polega w praktyce na umiejętnym zadawaniu pytań otwartych (tzw. pytania sokratyczne), które mają na celu naprowadzenie osoby coachowanej na poszukiwanie rozwiązania, wykorzystując jego obecną wiedzę, nie dając jednak gotowego rozwiązania. Pytania powinny być formułowane w taki sposób, żeby dążyć od ogółu do szczegółów. Ich zadaniem jest skłonienie osoby coachowanej do zastanowienia się i wypracowania rozwiązania. Taki sposób rozwiązywania problemów inicjuje proces uczenia się u osoby poddawanej pytaniom, skłania do analizy sposobu rozwiązania problemu oraz uczy go podążania takim szlakiem na przyszłość.

Wieloletnie doświadczenia wskazują na wyjątkową skuteczność i trwałość efektów pracy metodą on the job. Tylko w trakcie trwania samego projektu wyniki sprzedażowe organizacji notowały przyrost w przedziale między 31,45% a 47,80% (uśrednione dane z realizowanych projektów z dwóch ostatnich lat). Wyniki różnią się w zależności od branż, sezonów i specyfiki okresowej oferty. Natomiast najbardziej wartościowe są wyniki po projekcie. Mierzona po zakończeniu projektu stała przyrostu względem wyników z dnia podpisania umowy na poziomie 16,44% do 23,11%. W tym punkcie zwracam uwagę na kalkulację ekonomiczną i stopę zwrotu z inwestycji w coaching on the job dla każdego potencjalnego klienta. Ta inwestycja zwraca się i daje wartość dodaną w aspekcie finansowym, ale przede wszystkim tworzy długoterminową jakość zespołu.

Dlaczego Państwo mieliby skorzystać z Naszych usług ? Dlatego, że nasi coachowie wyróżniają się wyjątkowo bogatym doświadczeniem, posiadają przegląd i wiedzę z wielu branż i są przede wszystkim praktykami biznesu co sprawia, że są wyjątkowo skuteczni. Pracujemy na terenie całego kraju.

Nasi Coachowie realizowali Coaching on the job między innymi dla:

Aflofarm, Apotex, AVIVA, Bonduelle, Bosh, Polski Koncern Naftowy Orlen, ZOETIS Polska, Hyundai Motor Company, Nestlé Nespresso, SodaStream, Play, Ford Motor Company, Agart PRO, BELL, United Beverages, Hortex, Copernicus Szpital Specjalistyczny, DLF, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Koninie, Daimler Chrysler, ENEA, Energa, KMM Logistics, Pfizer, Mitsubishi Motors, Triada, Wkręt – Met, Nissan, Eurocash, Polfa Warszawa, Wólczanka S.A., Merck, Progress – Ubezpieczenia i wiele innych.

ZAPRASZAMY ZADZWOŃ NAPISZ UMÓW SPOTKANIE