Coaching

Czym jest Coaching ?

Coaching to wywołanie oczekiwanej, pozytywnej zmiany personalnej lub systemowej. Coaching koncentruje się na przyszłych możliwościach, a nie na minionych błędach. Coachingiem nazywamy partnerstwo dwóch osób, w którym wiarygodna osoba pełniąca rolę Coacha wspiera drugą osobę, w osiąganiu jej celów, tak aby osiągnięta poprawa skuteczności działania była trwała. Zadaniem Coacha jest towarzyszyć klientowi w jego drodze. Coach bierze odpowiedzialność za przeprowadzenie klienta przez proces coachingowy.

Blisko 25 lat pracuję zawodowo z ludźmi. Zebrałem doświadczenia w każdym miejscu struktur biznesowych od samego dołu do samej góry. Dotyczy to organizacji krajowych i międzynarodowych. Od 10 lat pracuję jako Coach. Od 3 lat zdecydowałem związać swoje metody i narzędzia pracy oraz etykę pracy Coacha z organizacją ICF (International Coach Federation). Jestem coachem osobistym i biznesowym, co oznacza, że pomagam klientowi czerpać satysfakcję z życia osobistego i zawodowego. Wspieram klienta w rozwiązywaniu problemów i wprowadzaniu pozytywnych zmian. Klient dzięki lepszemu poznaniu siebie i swoich zasobów otwiera się na nowe możliwości, może podejmować nowe decyzje, dokonuje najlepszych dla siebie wyborów. Prowadzę coachingi indywidualne oraz dla firm i instytucji. Obszary, które obejmują coaching:

 • life coaching – wyznaczanie i planowanie celów, rozwijanie kreatywności, plany  życiowe, funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych, rozwiązywanie problemów, związki i relacje, rozwój potencjału i pewności siebie,  lepsza organizacja życia i zarządzania sobą w czasie, uzyskanie wolności finansowej, rozwój duchowy, odzyskanie równowagi / sensu życia
 • executive coaching – przywództwo, strategia rozwoju, kierowanie firmą i zarządzanie, budowanie zespołów, zarządzanie zmianami
 • business coaching – pomoc w zdefiniowaniu krótko i długo-terminowych celów firmy, opracowanie planów biznesowych, planów marketingowych, analizowanie procesów przebiegających w firmie

Jak pracuję

 • Ustalam z Klientem, jaki ma być cel naszych spotkań
 • Obowiązuje mnie absolutna dyskrecja – dobro Klienta coachingu jest dla mnie najważniejsze
 • W odpowiedzialności za proces coachingowy i w myśl partnerstwa w coachingu dbam o to, aby Klient decydował nad czym chce pracować oraz jakie rozwiązanie zechce wprowadzać w życie. Ważne, aby rozwiązanie problemu było zgodne z celem całego procesu coachingu oraz systemem wartości Klienta
 • Wspieram klienta w poszukiwaniu motywacji i wprowadzaniu zmian w życie
 • Ustalam ilość i długość sesji. Coaching to zazwyczaj około 5 sesji, które trwają do dwóch godzin
 • Stosuję różne metody pracy – metafora, coaching prowokatywny, ustawienia systemowe, programowanie neurolingwistyczne
 • Sesje mogą być prowadzone u klienta, w biurze lub w innym uzgodnionym miejscu
 • Przed rozpoczęciem coachingu zapoznaję klienta z warunkami oraz zasadami współpracy

Zadzwoń, napisz, zapytaj.

Zapraszam