Doradztwo dla Firm MŚP – mikro, małe i średnie

MŚP – MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE                                                                                                           (ZOBACZ FILM)

Mikroprzedsiębiorstwo  to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

W 1990 r. w Polsce zarejestrowanych było ok. 1,3 mln podmiotów gospodarki narodowej. W 2013 r. liczba podmiotów po raz pierwszy przekroczyła 4 mln. Na koniec 2015 r. liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w REGON wzrosła do 4,2 mln, przy relatywnie wysokim udziale nowo zarejestrowanych podmiotów (8,6%). Analizując strukturę podmiotów aktywnych, tworzących zbiorowość ponad 1,8 mln firm, uwagę zwraca nieco wyższy, niż średnio w UE udział sektora mikroprzedsiębiorstw (95,8%).

Problemy MŚP

Według badania przeprowadzonego w maju 2018 roku przez Ministerstwo Rozwoju, najczęstsze i najważniejsze problemy i bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej w sektorze MŚP, to:

 • niski poziom kompetencji pracowników
 • brak wiedzy ekonomicznej

                                                                 Zapytaj o dotację ZUS

 • nieefektywne zarządzanie
 • wysoka konkurencja innych przedsiębiorstw MŚP
 • brak siły roboczej
 • wysokość podatków i opłat przewidzianych prawem
 • obsługa BHP
 • RODO
 • koszt siły roboczej
 • zbyt małe obroty
 • nierespektowanie trendów o charakterze społecznym, technologicznym i ekonomicznym
 • konkurencja dużych przedsiębiorstw
 • warunki lokalowe (wysokość czynszu, zakup lokalu)
 • dostęp do finansowania,

Doradztwo dla firm MŚP                                                                          Zapytaj o możliwość dofinansowania z UE

Pomagamy wypracowywać wizję, cele, model biznesowy, strategię działania i optymalną kulturę organizacyjną. Asystujemy przy wdrożeniu strategii poprzez kaskadowanie celów i odpowiedzialności, optymalizowanie kultury organizacyjnej, wzmacnianie zespołów zarządzających i budowanie świadomości biznesowej pracowników. Zapewniamy, że pracownicy będą posiadali umiejętności i motywację dopasowane do realizacji celów i zadań biznesowych.

Czerpiemy z 25 letnich doświadczeń w doradztwie i szkoleniach. To pozwala nam na pragmatyzm oraz dopasowanie narzędzi i rozwiązań do potrzeb naszych klientów. Stawiamy na prostotę i efekty. W czytelny i prosty sposób pokazujemy rozwiązania i wpływ naszych działań na efekty biznesowe. Realizujemy cele klientów. Działamy tak, aby inwestycje w rozwój ludzi i systemów zarządzania nimi przynosiły realny zwrot.

Obszar doradczy obejmuje swoim zakresem standardowe postępowanie związane z realizacją projektów doradczych konsultantów. Składają się na niego:

 • Etap zbierania danych
 • Etap analizowania danych
 • Etap wypracowywania rekomendacji

Podczas pracy w obszarze doradczym szczególną uwagę zwracamy nie tylko na wypracowanie najlepszego możliwego rozwiązania opartego na najnowszych osiągnięciach, ale również na możliwości jak najpełniejszego wdrożenia rekomendacji, w ramach możliwości klienta (gotowość do zmiany, możliwości finansowe, skala przedsiębiorstwa) oraz poziomu rozwoju jego organizacji.

KORZYŚCI Z DORADZTWA DLA KLIENTA

 1. Zwiększenie zysku i obniżenie kosztów, dzięki koncentracji firmy na właściwych działaniach
 2. Obniżenie rotacji i absencji pracowników, a przez to zwiększenie satysfakcji z pracy
 3. Ograniczenie występowania sytuacji kryzysowych, obniżenie frustracji pracowników i klientów
 4. Odciążenie kluczowych osób w firmie od zadań operacyjnych na rzecz strategicznych
 5. Zwiększenie satysfakcji i zadowolenia klientów poprzez wzrost profesjonalizmu w postępowaniu pracowników
 6. Zbudowanie firmy bazującej na odpowiedzialnym zespole

OFERTA

Doradztwo dla firm obejmuje swoim zakresem analizy stanu obecnego i wypracowaniu optymalnej rekomendacji działań. Najczęściej jednak nasi klienci decydują się na kompleksowe wykonanie usługi doradztwa i wówczas jest to model 2+2. Korzystamy z nowoczesnej metody audytu przedsiębiorstw MŚP – QRS Błaszkiewicz/Traczuk, służącej dokładnemu wskazaniu obszarów pilnych i ważnych do zmiany.

I etap:

 • Analiza (audyt QRS – B/T)
 • Opracowanie rozwiązania/rekomendacji

II etap:

 • Wdrożenie rozwiązania
 • Zarządzanie wdrożonym rozwiązaniem i praca według nowych zasad

W jakich obszarach doradzamy

Usługi i rozwiązania z zakresu doradztwa:

 • Audyt działalności – zbadanie poprawności procesów, zasobów, strategii i narzędzi realizujących cele firmy
 • Konsultacje przy podjęciu ważnych decyzji biznesowych
 • Poprawa wyników sprzedażowych
 • Przygotowanie strategii
 • Analiza rynku i konkurencji
 • Opracowanie strategii e-marketingowej
 • Definiowanie i kształtowanie kultury organizacyjnej
 • Podnoszenie efektywności zespołów zarządzających
 • Symulacja biznesowe (gry symulacyjne)
 • Motywowanie (systemy ocen, MBO, premiowe)
 • Rozwój przedsiębiorstwa (analiza potencjału, planowanie sukcesji, zarządzanie talentami, szkolenia)
 • Opracowanie strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu
 • Wprowadzenie na rynek nowego produktu
 • Zdobycie nowej grupy klientów
 • Kompleksowa obsługa BHP
 • Racjonalizacją przepływów finansowych, towarów, materiałów, informacji wewnątrz przedsiębiorstwa
 • Racjonalizacją logistyki sprzedaży towarów i usług
 • Poprawą zarządzania wewnątrz firmy

Zadzwoń, napisz, zapytaj. Nie ma złych pytań, są tylko te nie zadane. 

Zapraszamy