Outsourcing Negocjacyjny

Outsourcing Negocjacyjny to kompleksowa oferta skierowana przede wszystkim do przedsiębiorstw. Wspieramy jednak także klientów indywidualnych. Naszym założeniem jest kompleksowe przejęcie ciężaru zarządzania procesem negocjacji lub poszczególnymi jego etapami. Powierzając nam zarządzanie procesem negocjacji, otrzymujecie Państwo pewność doskonałej realizacji zadania i wyników. Oferujemy wsparcie w postaci przygotowania do procesu negocjacji, wynajęcie negocjatora lub zespołu negocjatorów jako wsparcia podczas negocjacji lub kompleksowego przejęcia procesu negocjacyjnego przez naszych ekspertów. Obecnie powszechnie przyjęte jest definiowanie negocjacji jako „procesu komunikowania się stron, gdy oczekują one, że porozumienie może zapewnić większe korzyści, niż działanie bez porozumienia (na własną rękę czy wbrew sobie nawzajem)”. Należy pamiętać, że negocjacje nie są ani walką, w której trzeba odnieść zwycięstwo, ani towarzyskim spotkaniem, podczas którego można wymienić poglądy. To bardzo trudny, skomplikowany proces podejmowania decyzji, w którym partnerzy muszą starać się doprowadzić do tego, aby strony podjęły wspólnie decyzję umożliwiającą realizację przynajmniej części interesów.

Negocjacje nie mają ściśle z góry określonych zasad. Ich celem nie jest zniszczenie konkurenta. Celem negocjatora powinno być odniesienie zwycięstwa, ale poprzez osiągnięcie porozumienia. Obydwie strony muszą być przekonane, że coś zyskały. Znaczącym bodźcem do osiągnięcia porozumienia jest poszukiwanie wspólnych obszarów zainteresowań przez strony negocjacji, zamiana rozbieżnych zainteresowań na wspólne dążenia.

Rola negocjacji jako formy komunikowania interpersonalnego wzrasta obecnie we wszystkich dziedzinach życia publicznego i osobistego. Coraz więcej sytuacji wymaga negocjacji, gdyż coraz powszechniejsze stają się spory i konflikty. Rozpoznanie konfliktu i kierowanie jego przebiegiem może rokować dobry i skuteczny przebieg negocjacji. Negocjacje traktuje się dziś jako podstawowe relacje instytucjonalne oraz interpersonalne, służące uzgadnianiu wzajemnych stanowisk oraz rozwiązywaniu wielu problemów. Umiejętność skutecznego negocjowania zależy nie tylko od osobistych predyspozycji negocjatorów, ale też od posiadanej wiedzy psychologicznej i merytorycznej tych zagadnień.

Kiedy zajmujesz się negocjacjami zawodowo to warto znać i stosować zasady negocjacji, bo bez nich Twoje szanse na sukces, są jak pogoda w Londynie – czasem słońce, czasem deszcz. Wiesz, że oczekiwania Zarządu, czy Szefa odnośnie skuteczności rozmów handlowych są wysokie. Kontrakty, renegocjacje, realizacja budżetów, planów lub wprowadzanie nowych produktów to wyzwania przed, którymi stoisz. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się negocjować ważny kontrakt z osobą, która chciała narzucić Ci swoje warunki ? Co zrobisz, gdy kontrahent składa Ci propozycje nieopłacalne i nie przyjmuję żadnych Twoich racjonalnych argumentów ? A co zrobić, kiedy jesteś amatorem entuzjastą i bardzo zależy Ci na skutecznej transakcji, a przed sobą masz doświadczonego negocjatora?  Wtedy zastanawiasz się co zrobić, aby zamknąć transakcję i na tym zarobić. Skorzystaj z naszego wsparcia.

Obszary, w których wspieramy naszych klientów:

  1. Klienci biznesowi: kontrakty handlowe, wprowadzanie nowego produktu na rynek, negocjacje z sieciami handlowymi, rozwój SKU u odbiorców, wprowadzanie programu lojalnościowego, wprowadzanie nowego produktu do dystrybucji w Polsce lub UE, reprezentowanie w kontaktach z mediami, zakup nieruchomości, długoterminowe umowy najmu, reprezentowanie pracodawcy / zarządu w negocjacjach z pracownikami / związkiem pracowników, wsparcie związku zawodowego / pracowników w negocjacjach z pracodawcą / zarządem, wierzyciele
  2. Klienci indywidualni: kupno nieruchomości: domy, mieszkania, działki, długoterminowe umowy najmu, zakup dóbr luksusowych, spory lub dowolne potrzeby wymagające procesu negocjacyjnego.

Nasze Usługi

  • Wsparcie w postaci przygotowania do procesu negocjacji – cel, taktyka i strategia, alternatywy, techniki i narzędzia
  • Wynajęcie negocjatora lub zespołu negocjatorów jako wsparcia podczas negocjacji
  • Kompleksowe przejęcie odpowiedzialności za procesy negocjacyjne przez naszych ekspertów

Zadzwoń, napisz, zapytaj.

Zapraszamy