Usługi TAPA TSR

Przedstawiamy poniżej ofertę na wdrożenie procedur TAPA TSR  w przedsiębiorstwie transportu drogowego. Przygotowanie i wdrożenie firmy do certyfikacji TAPA TSR 1 skutkuje spokojnym i pewnym przejściem audytu firmy, która jest upoważnionym Audytorem w zakresie TAPA TSR.

A są to:

Modern Consulting - przygotowanie do certyfikacji TAPA TSR

1. Przygotowanie i wdrożenie firmy do audytu certyfikacyjnego.

Oferta składa się z III etapów:

I ETAP – ocena wstępna: kwalifikacyjna (ustalamy termin, na audyt wstępny przyjeżdża zespół składający się z dwóch specjalistów: ekspert – audytor, ekspert procedur, standardów, norm, regulaminów i szkoleń TAPA TSR oraz ekspert – audytor, ekspert telemetrii, systemów monitorujących i zabezpieczeń w pojazdach wykorzystywanych do transportu drogowego TAPA TSR. Dopiero na podstawie wyników tej wizyty potwierdzamy finalnie, czy Państwa firma posiada zasoby do certyfikacji TAPA TSR. Z naszego doświadczenia wynika, że dzięki wstępnej kwalifikacji Klienta oszczędzają Państwo i pieniądze, i ewentualne rozczarowania co do kosztów procesu. Certyfikat TAPA TSR to nie tylko procedury, ale także inwestycja w sprzęt i system namierzająco – monitorujący oraz szkolenie kierowców i spedytorów (Centrum Monitoringu). Ocena wstępna obejmuje:

 • Wizyta na miejscu i analiza stanu zastanego (zasoby ludzkie, dedykowane do procesowania pojazdy, aktualnie obowiązujące procedury, posiadane systemy alarmująco – namierzające)

Raport po wizycie wraz z zaleceniami (do 14 dni od wizyty). Jeśli raport jest pozytywny, wówczas podpisujemy umowę na zlecenie przygotowania i wdrożenia firmy do certyfikatu TAPA TSR. Ustalamy harmonogram prac oraz zakres zadań.

Koszt pierwszego etapu – 2.500 zł netto + 23%VAT


II ETAP – przygotowanie i wdrażanie firmy do certyfikacji TAPA TSR 1: tworzenie, modyfikacja i wdrażanie procedur TAPA, ustalenie i wdrożenie osób odpowiedzialnych za TAPA w przedsiębiorstwie, przygotowanie, modelowanie i wdrożenie procedur alarmowych w przedsiębiorstwie, przystosowanie i kalibracja z procedurami obowiązkowych systemów namierzająco – monitorująco – alarmowych. Testy systemu.

 • 2 wizyty robocze całodniowe na miejscu u klienta
 • 1 wizyta podsumowująca przed samym dniem audytu certyfikacyjnego
 • praca zdalna oraz praca na procedurach i standardach. A także praca ze sprzętem i system dedykowanym dla aut i CM
 • szkolenie wdrożeniowe dla 1 spedytora i 3 kierowców

Koszt drugiego etapu – 5.360 zł netto + 23%VAT


III ETAP – Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu certyfikatu TAPA TSR (przez jeden z podmiotów certyfikacyjnych – pisemna informacja o przyznaniu certyfikatu), zostaną jeszcze do zrealizowania dwa szkolenia:

 • Dla kierowców – 6h, grupa do 15 osób, koszt szkolenia 1.740 zł netto (koszt organizacji – sala, rzutnik, flipchart, wydruk materiałów i testów – po stronie klienta)
 • Dla Spedytorów / Centrum Monitoringu – 6h, grupa do 10 osób, koszt szkolenia 2.190 zł netto (koszt organizacji – sala, rzutnik, flipchart, wydruk materiałów i testów – po stronie klienta)

Koszt trzeciego etapu – 3.930 zł netto + 23%VAT


Możesz zakupić każdy etap osobno, w zależności od potrzeb...


Modern Consulting - przygotowanie do certyfikacji TAPA TSR

2. Audyt Final – audyt gotowości do certyfikacji.

Oferta składa się z:

 AUDYT FINAL – ocena gotowości do audytu certyfikacyjnego (ustalamy termin, na audyt Final przyjeżdża zespół składający się z dwóch specjalistów: ekspert – audytor, ekspert procedur, standardów, norm, regulaminów i szkoleń TAPA TSR oraz ekspert – audytor, ekspert telemetrii, systemów monitorujących i zabezpieczeń w pojazdach wykorzystywanych do transportu drogowego TAPA TSR. Na podstawie wyników wizyty dostarczamy raport, czy audytowany podmiot posiada zasoby, spełnia i przestrzega procedur w standardzie TAPA TSR 1. Certyfikat TAPA TSR to nie tylko procedury, ale także sprzęt i system namierzająco – monitorujący oraz szkolenie kierowców i spedytorów (Centrum Monitoringu).

Ocena przygotowania do audytu certyfikacyjnego podmiotu obejmuje i opisuje:

 • Zakres i cel audytu
 • Informacje ogólne o podmiocie
 • Właściwy raport audytu
 • Obserwacje kontrolne
 • Klasyfikacja obserwacji – zalecenia i sugestie – niewielkie niedokładności; zgodność głównych procedur; krytyczne odstępstwa od procedur
 • Ramy czasowe działań naprawczych
 • Klasyfikacja gotowości podmiotu
 • Podsumowanie

Raport po wizycie powstaje do 5 dni roboczych od wizyty.

Koszt audytu final – 2.970 zł netto + 23%VAT

Dodatkowe koszty:

– dojazd do audytowanego przedsiębiorstwa w przypadku powyżej 200 km w jedną stronę od Trójmiasta – 200 zł, nocleg dla 2 osób w przypadku odległości powyżej 350 km w jedną stronę od  Trójmiasta – 270 zł

Koszty usług mogą ulec zmianie w zależności od rozmiaru floty i ilości pracowników (spedytorów, kierowców, techników) wymagających przygotowania, wdrożenia lub oceny gotowości do audytu TAPA TSR.

3. Szkolenia TAPA TSR – wstępne, okresowe, stanowiskowe, sprawdzające

Oferta składa się z:

Realizowane są następujące szkolenia.

 • Dla kierowców – 6h akademickich, grupa do 15 osób, (koszt organizacji – sala, rzutnik, flipchart, wydruk materiałów i testów – po stronie klienta) Koszt szkolenia – 1.840 zł netto + VAT
 • Dla Spedytorów / Centrum Monitoringu – 6h akademickich, grupa do 10 osób, (koszt organizacji – sala, rzutnik, flipchart, wydruk materiałów i testów – po stronie klienta) Koszt szkolenia – 2.490 zł netto + VAT
 • Dla Zarządu – 2h akademickie, grupa do 5 osób, (koszt organizacji – sala, rzutnik, flipchart, wydruk materiałów i testów – po stronie klienta) Koszt szkolenia – 970 zł netto + VAT
 • Pozostałe szkolenia stanowiskowe, sprawdzające i okresowe – wycena indywidualna