Paweł Błaszkiewicz

Paweł Błaszkiewicz

Konsultant biznesowy, Mentor, Coach, Trener – Ekspert ds. HR

Konsultant, praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. W pracy doktorskiej zajmował się problematyką motywacji do pracy pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ukończył socjologię, 2-letnie Podyplomowe Studia Specjalne z Doradztwa Personalnego oraz Studium Menedżerów Personalnych w Gdańsku. Absolwent 2-letnich studiów terapeutycznych Psychologii Procesu metodą Arnolda Mindella w Gdańsku. Certyfikowane szkolenie dla coachów International Coach Federation. Trener certyfikujący trenerów w standardzie American Certification Institute. Ponad 1000 dni szkoleniowych, 200 badań kompetencji, 100 godzin coachingu biznesowego.

Zanim rozpoczął pracę jako trener-konsultant, zdobył doświadczenie w pracy w działach personalnych dużych firm produkcyjnych: Philips Consumer Electronics Industries w Kwidzynie oraz Flextronics International w Tczewie. Uczestniczył w transferze najlepszych metod zarządzania zasobami ludzkimi na grunt polskiego przedsiębiorstwa (zarządzanie kompetencjami, wycena zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki, wskaźniki biznesowe w dziale personalnym). Pełnił role menedżerskie kierując projektami doradczymi i szkoleniowymi w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku. Wykładowca na studiach Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i Toruniu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku oraz Politechniki Gdańskiej. Prowadził zajęcia na Podyplomowych Studiach Integracji Europejskiej przy Uniwersytecie Gdańskim. Stale publikuje artykuły poświęcone zarządzaniu personelem (głównie w Serwisie HR, a także Studiach Socjologicznych i w Personelu). Przeprowadził adaptację narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (projekt pod nadzorem Stowarzyszenia Pomorskie w Unii oraz Inwestycja w Kadry pod nadzorem Nowoczesnej Firmy). Współautor podręcznika Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Specjalizuje się w badaniach organizacyjnych, projektuje i wdraża systemy wspierające zarządzanie rozwojem pracowników w firmie (unikalna metodyka warsztatów strategicznych). Opracowuje narzędzia personalne oraz zarządza projektami zmiany organizacyjnej. Kierownik merytoryczny programów szkoleniowych realizowanych w ramach dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego (ogólnopolskie cykle szkoleń).

Współpracuje z Akademią im. Leona Koźmińskiego i Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów w ramach studiów podyplomowych Akademia Menedżera Personalnego jako prowadzący zajęcia oraz opiekun prac dyplomowych.

Trener specjalizujący się w rozwoju kompetencji związanych z kierowaniem ludźmi i zespołami. Opracowuje szczegółowe programy rozwoju kompetencji dla pracowników w ramach sesji diagnozy kompetencji (assessment center/ development center).

Od 2001 roku realizował projekty szkoleniowo-doradcze m.in. dla: urzędy administracji cywilnej, ADB, Avans, Agalight S.A., ATO, Budimex S.A., Bank Zachodni WBK, Boehringer Ingelheim Pharma, C.Hartiwg Gdynia, Delecta, DeLaval Polska, Follett, Elektrociepłownia Gdynia, Goodyear Polska, Gort, Gdański Terminal Kontenerowy, Geofizyka Toruń, GPEC, Instytut Marka Kamińskiego, International Paper Kwidzyn, Invest Komfort, Kujawska Fabryka Manometrów, Mawent Nyborg, Legro, LOT, LOTOS, Lukas Bank S.A., Polar Wrocław, Philips Piła, Port Gdynia, Pilkington, Pipelife Polska, PZU, Provident Polska, Prokom Software S.A., Skok im. Mikołaja Kopernika, Skok im. Stefczyka,  Stocznia Remontowa, Strabag S.A. Thompson Polkolor, Poczta Polska, Torfarm S.A, Tensho Corporation, ThyssenKrupp Energostal, Telekomunikacja Polska, Organika S.A., Unilever Poznań, Viterra Energy Servises, Wojewódzki Urząd Pracy, Związek Pracodawców Kolejowych, Żabka Polska S.A. i innych organizacji.

W ostatnich latach prowadził zajęcia dla firm produkcyjnych Dr. Oertker, Stocznia Remontowa RSB, Eco Unicol, BOEM, Tauron Biomasa, Avantor Performance Materials Gliwice, Grupa Energa.